Project Oeganda

In 2022 zijn we gestart met een project in Oeganda.

We ondersteunen in Kampala, onder de naam Kat Project Stoplight,

kinderen tussen 3 en 20 jaar om spelenderwijs te leren en hun

kennis, eigenwaarde en talenten te ontwikkelen.

Kat Project with Stoplight

Op 4 september 2022 is ons nieuwe project in Oeganda officieel van start gaan. Charity, een jonge vrouw uit een sloppenwijk in Kampala in de wijk Makindye, heeft dit project opgezet. Al jaren probeert zij de kinderen uit haar buurt meer levensvreugde mee te geven. Zij bedacht de naam Stoplight voor het project. Rood om problemen van ieder kind te signaleren. Geel om het kind te zien groeien door het project. Groen geeft aan dat het kind zoveel zelfvertrouwen heeft gekregen dat het aan een toekomst kan werken. Charity geeft met zeer weinig middelen de kinderen positiviteit mee door dans, zang, spel en creatieve activiteiten. Stichting 'De Vlieger' besloot dit project te omarmen. Het project kreeg de naam KAT PROJECT (Kare=care and take Away Trauma) WITH STOPLIGHT. Ons project richt zich op kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar. De organisatie liet zich in september 2022 registreren als CBO, een Non Government Organisation. Daarbij werden ook de statuten, een marketing plan, doelstellingen en plan van aanpak opgesteld.

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van kinderen in een bepaalde wijk door meer levensvreugde mee te geven en daardoor meer geloof in zichzelf te krijgen. Vaardigheden ontwikkelen waardoor hun toekomst meer perspectief krijgt. Het ontwikkelen van eigenwaarde door vooral aan te moedigen waar kinderen goed in zijn, dus ieders talenten ontdekken. Het aanbieden van boeken als een kind aangeeft in lezen interesse te hebben. De plannen verder ontwikkelen op het gebied van handvaardigheid, dans, zang, muziek, bakken en sporten (o.a. netball en voetbal). Toekomstplannen maken gericht op o.a. landbewerking, het kleermakersvak, het kappersvak en de bakkerij. Ouders betrekken met ‘Stoplight families’ Iedere twee maanden komen de ouders bij elkaar om te praten over de manier van omgang met de kinderen gericht op hoop in plaats van ontmoediging.

Duurzaamheid

Uiteindelijk is het doel dat het project kan draaien op eigen financiën. Hiermee is al een start gemaakt door het verkopen van de ‘handicrafts’ zoals deurmatten, tasjes etc. Hiernaast bakken zij zelf in een eigen oven en verkopen deze etenswaren.
© 2024 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!
PROJECTLOCATIE Locatie: Oeganda Bereikt: Straatkinderen sloppenwijk Kampala Missie: Het ondersteunen van kinderen door actief bezig te zijn en spelenderwijs te leren. Daarbij wordt ook gekeken naar de talenten van de kinderen en hoe de kinderen hun talent kunnen ontwikkelen en gebruiken.