Nieuwsbrief 2023

Nieuw project in Oeganda

Kat Project With Stoplight

In 2023 is de stichting Kat Project With Stoplight volop aan de slag gegaan met lesprogramma’s, activiteiten en met het maken en verkopen van gebruiksgoederen. Charity, een jonge vrouw uit een sloppenwijk in Kampala in de wijk Makindye, heeft dit project opgezet. Al jaren probeert zij de kinderen uit haar buurt meer levensvreugde mee te geven. Zij bedacht de naam Stoplight voor het project. Rood om problemen van ieder kind te signaleren. Geel om het kind te zien groeien door het project. Groen geeft aan dat het kind zoveel zelfvertrouwen heeft gekregen dat het aan een toekomst kan werken. Het project vindt plaats in de smalle stegen tussen de huisjes. In een tent en met materialen die door de donatie van onze stichting aangeschaft konden, worden is Charity met een aantal vrijwilligers enthousiast aan de slag gegaan om de kinderen kennis, vaardigheden en positiviteit mee te geven door dans, zang, spel en creatieve activiteiten. Het project richt zich op kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar.

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van kinderen in een bepaalde wijk door meer levensvreugde mee te geven en daardoor meer geloof in zichzelf te krijgen. Vaardigheden ontwikkelen waardoor hun toekomst meer perspectief krijgt. Het ontwikkelen van eigenwaarde door vooral aan te moedigen waar kinderen goed in zijn, dus ieders talenten ontdekken. Het aanbieden van boeken als een kind aangeeft in lezen interesse te hebben. De plannen verder ontwikkelen op het gebied van handvaardigheid, dans, zang, muziek, bakken en sporten (o.a. netbal en voetbal). Toekomstplannen maken gericht op o.a. landbewerking, het kleermakersvak, het kappersvak en de bakkerij. Ouders betrekken met ‘Stoplight families’ Iedere twee maanden komen de ouders bij elkaar om te praten over de manier van omgang met de kinderen gericht op hoop in plaats van ontmoediging.

Duurzaamheid

Uiteindelijk is het doel dat het project kan draaien op eigen financiën. Hiermee is al een start gemaakt door het verkopen van de ‘handicrafts’ zoals deurmatten, tasjes etc. Hiernaast bakken zij zelf in een eigen oven en verkopen deze etenswaren.

Zimbabwe

Naar school

Van Petra Krumpen, onze contactpersoon in Mutare (Zimbabwe), kregen we een uitgebreid verslag, met onder andere een complete lijst met daarop de 96 namen van kinderen die in 2023, door stichting De Vlieger, naar school kunnen gaan. In overleg met Petra hadden wij voor dit project de volgende doelstelling voor 2023 opgesteld: Continueren van de huidige projecten Nieuwe cursussen voor de ‘bijscholing’ Het bouwen of huren van een ‘onderkomen’ voor meisjes tussen de 13 en 18 jaar die opvang nodig hebben. (Bijv. i.v.m. zwangerschap, geweld of misbruik.) Door Corona moesten een aantal van deze activiteiten stil gelegd worden maar in 2023 zijn alle doelstellingen gehaald. De bijscholingen worden nu gegeven in omgebouwde containers die op het terrein van een bedrijf zijn geplaatst. De medische post, die ook in een container is gehuisvest, draaide in 2023 zeer goed. Veel kinderen vonden hun weg naar de post en Petra kon met 4 vrijwilligers de kinderen helpen of begeleiden naar een dokter of naar het ziekenhuis.

Voeding

Wat betreft de distributie van voedsel meldde Petra dat de winkels dit jaar weer voldoende ‘basisetenswaren’ hadden en dat Petra ook weer etenswaren die over zijn, bij de supermarkten kon ophalen. De trainingen en cursussen zijn allemaal weer opgestart. Bij de cursus ‘kleding maken’ hebben 8 kinderen in 2023 hun eerstejaars ‘diploma’ ontvangen. Bij de driemaandelijkse cursus ‘catering’ haalden 5 kinderen hun certificaat. Ook bij de computercursus konden er 5 certificaten worden uitgereikt. Er is een mevrouw uit Mutare die de kinderen les geeft. De vrije tijdsbegeleiding (spelletjes/voetbal etc.) op zaterdag is succesvol en iedere week zijn er zo’n 50 kinderen hierbij actief.

Roemenië

Kerstpakketten

We krijgen zeer regelmatig van dominee Zoltán uit Bestrita/Zselyk een uitgebreid verslag waarin hij over al zijn activiteiten vertelt. Zoltán doet veel werk in zowel Bestrita als in Zselyk. Wij doneren jaarlijks een bedrag, waardoor er een verpleegster continue in het dorp aanwezig is. Daarnaast doneren wij kerstpakketten aan zowel de volwassenen als aan de kinderen in Zselyk. Daar de inflatie ook in Roemenië een grote rol speelt hebben we in 2022 het totaalbedrag voor de pakketten verhoogd.
© 2024 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!