Nieuwsbrief december 2019

Informatie over projecten in Zimbabwe en Zselyk.

Zimbabwe

In Zimbabwe proberen wij in de wijk Sacubva (nabij de stad Mutare) straatkinderen te ondersteunen met voeding, medicijnen en onderwijs. We richten ons speciaal op een groep arme (wees)kinderen die wat betreft hun gezondheid erg zwak zijn. Hierdoor is het voor hun moeilijk om naar de plek te komen waar het eten uitgedeeld wordt en om naar school te gaan. We proberen ze niet alleen te ondersteunen met aangepaste voeding en medicijnen, maar ook met advies over o.a. medicijn gebruik en hygiëne. In 2019 hebben we onze activiteiten ook uitgebreid richting een (kleine) groep oudere kinderen (in 2019 ging het om 5 kinderen) die na school proberen een vak te leren of een baan te vinden. We kijken of we ze kunnen adviseren en via onze contacten verder kunnen helpen. We bekijken ook de mogelijkheid om we ze met een microkrediet van max. 100 dollar verder kunnen helpen of dat we gereedschap of apparatuur voor ze kunnen aanschaffen. (Bijvoorbeeld een naaimachine of een computer). Probleem is dat er in Zimbabwe weinig te koop is en wat er te koop is duur. Met de hulp van onze contactpersoon uit Mutura (een Duitse mevrouw die al 12 jaar in Mutare woont en door een Duitse hulporganisatie wordt ondersteunt) en 5 vrijwilligers, geschoolde moeders uit de wijk Sacubva, worden de kinderen begeleid. De plek die we in 2018 hebben gevonden voor ‘hulppost’ voor de verpleegster, bevalt goed. De kinderen weten ons te vinden en het is handig dat de materialen en medicijnen daar kunnen blijven. Bij deze eenvoudige medische ‘post’ kunnen kinderen op ziekten als HIV, diabetes en laag HB getest worden en zo nodig krijgen zij begeleiding/advies en/of medicijnen. Het aantal kinderen dat door onze steun naar de basis school gaat is 94. We hopen dat we de complete ‘zorg’, de hulp om een baan te vinden en het aantal kinderen dat voeding/scholing van ons krijgt in 2020 nog meer uit te breiden.

Situatie in Zimbabwe, december 2019.

De situatie is onder het bewind van president Mnangagwa nog slechter dan in de jaren daarvoor. De economische situatie is bijna weer net zo slecht als in 2008. Ondanks de invoering van de Zimbabwaanse dollar, of misschien wel daardoor, want de inflatie gaat weer heel snel omhoog. Daardoor is het normale ‘betalingsverkeer’ tot stilstand gekomen met als gevolg dat de winkels op het platteland zo goed als leeg zijn en er alleen nog ruilhandel is. In de grote steden neemt diefstal snel toe en veel burgers voelen zich op straat niet meer veilig. Onze contactpersoon in Mutare woont 10 km van de grens met Mozambique. Zij kan daar geld opnemen. Maar door de extreme situatie in Zimbabwe is het passeren van de douane, met contant geld op zak, een ‘lastige’ en zeer tijdrovende aangelegenheid. Wij zullen bij een volgend bezoek dan ook weer cash geld proberen mee te nemen.

Zselyk

In het Roemeense dorp Zselyk zorgden wij er ook in 2019 voor dat er voor oudere bewoners permanent een verpleegster in het dorp aanwezig is. De bereikbaarheid van het afgelegen dorp, op een berg, is door de onverharde wegen, vooral in de winter, heel slecht. Er is verder geen medische hulp mogelijk. Middels de dominee in het dorp hebben we een goed contact. Hij geeft ons onder meer, ook in 2019, een lijst van bewoners die wij voor de kerst met voedsel)pakketten kunnen ondersteunen. Dit jaar hebben we ook voor de kinderen speciale pakketten, door de dominee, laten samenstellen en uitgedeeld. Bij een volgend bezoek zullen we (weer) met de verpleegster, de dominee en de bewoners overleggen of we deze hulp in 2020 kunnen voortzetten of dat we deze moeten aanpassen of uitbreiden.
© 2024 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!