© 2022 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!

Beleid

Doelstelling

Stichting De Vlieger richt zich op het geldelijk of anderszins ondersteunen van goede doelen, algemeen nut beogende rechtspersonen, instellingen en/projecten in binnen en/of buitenland, in het bijzonder (maar daartoe niet beperkt): De Roemeense gemeenschap, in het bijzonder de Evangelische Lutherse gemeente in Zselijk. Kinderen in een achterstandsituatie in de stad Mutare, Zimbabwe. Het ondersteunen van organisaties die zich op de doelstellingen van stichting De Vlieger richten.

Werkzaamheden en beloning

De werkzaamheden van de stichting bestaat uit het beoordelen van de aanvragen voor donaties, het ter beschikking stellen van donaties, het ter plekke begeleiden en controleren van de door de stichting ondersteunde projecten. De bestuursleden komen minimaal vier keer per jaar bijeen. Bestuursleden van de stichting bezoeken de projecten in Roemenië en in Zimbabwe regelmatig. Hiervan worden verslagen gemaakt en op de site gepubliceerd. De jaarlijkse Nieuwsbrief van de stichting wordt op de website gezet en wordt zo nodig ook gedrukt en verspreid. De stichting heeft een website opgezet: www.stichtingdevlieger.nl. Bestuursleden onderhouden de website. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Fondsenwerving

De Stichting wil op beperkte schaal fondsen werven. Dit gebeurt door onder meer informatie over de stichting te geven, middels de Nieuwsbrief en de website en lezingen te geven bij organisaties/verenigingen waarvan de leden maatschappelijk betrokken zijn.

Langetermijnvisie

Op de lange termijn wil de stichting zich steeds meer gaan richten op hulp op het gebied van medicatie/voeding/onderwijs/scholing. Daarnaast wil de stichting werken vanuit de visie dat zij alleen mensen financieel ondersteunt, middels een lening of microkrediet, zodat deze mensen een zelfstandig bestaan kunnen opzetten en onafhankelijk worden van hulpverlening. Van aid naar trade is hierbij het devies.

ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Stichting De Vlieger beschikt sinds 2006 over een ANBI-status. Wat betekent dit voor u? Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan instellingen voor het goede doel aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Als u dus geld doneert aan Stichting De Vlieger dan is dit een gift die u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Er zijn 2 soorten giften: gewone giften periodieke giften Om een gewone gift te mogen aftrekken, dient de stichting waaraan u uw gift schenkt de ANBI- status te hebben en krijgt u geen tegenpresentatie voor uw gift. Daarnaast moet het totale bedrag van uw giften meer zijn dan het drempelbedrag. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Om een periodieke gift volledig te mogen aftrekken van de belasting dient u minimaal 5 jaar achter elkaar geld te schenken aan de stichting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Voor meer informatie over giften ga naar: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl